Damla Kuruyemiş
 
 
Kalite Politikamız

- Sürekli gelişme felsefesinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, üretilen her ürün ve hizmette müşteri memnuniyetini hedeflemek, müşteriye söz verilen kalitenin tutturulmasında amaçladığımız sıfır hatayı sağlamak için topluca çalışmak.

- Her çalışanın ve bölümün kendi ürettiği ürün ve hizmetleri bir kerede hatasız ürettiğinden emin olarak bir sonraki çalışana veya bölüme iletmekten sorumlu olduğu yaklaşımını oluşturmak ve gözetmek.

- Her ürün, ara ürün, mamul ve yarı mamule ait özellikleri müşteri istek ve şartnameleri doğrultusunda eksiksiz olarak belirlemek, bunların bilinmesini ve güncel tutulmasını sağlamak, üretmekte olduğumuz mamulleri teknolojik yeniliklere göre geliştirmek.

- Eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek çalışanlarımızın potansiyel yaratıcılık ve kapasitelerinden faydalanmak.

- Kalite yönetim sistemini müşterilerimizin istekleri ve alışveriş sektörünün gelişimi doğrultusunda yaşatmak ve iyileştirmek.

 
 
Tüm hakları saklıdır. © 2014 Damla Kuruyemiş • Web designer : ajansreklamci